תערוכות שהשתתפתי


 אורט בראודה תערוכה קבוצתית שנת 2006"

 תערוכה קבוצתית אודיטוריום חיפה בית רוטשילד 2019, 2018"

 תערוכה קבוצתית לונדון -2002"